Vi tenker miljø:

Grønt punkt

Når du har medlemskap i Grønt Punkt støtter du administrasjon for returordninger vedrørende plast, metall og kartong. Her kan du også se deres hjemmeside: http://www.grontpunkt.no/

Svanemerket

Svanemerket er et eget sertifikat med eget nummer for trykkeriet. Svanemerket som brukes på trykksaken skal tilhøre det trykkeriet som du bruker. Svanen stiller strenge krav til trykkfarger, vaskemidler, fuktevann etc. Her finnes egne permer med datablader. Se forøvrige dere hjemmeside: http://www.svanemerket.no

FSC

Sporbarhet er en viktig ting i dag for å forsikre seg at råvarene kommer fra miljøvennlig drift. RKG tenker miljø hele tiden og kan tilby sine kunder. denne merkingen som forsikring på at papirvalget er gjort innenfor FSC® sine krav til sporbarhet. Mer opplysninger om FSC® kan RKG gi dere, eller gå inn på https://ic.fsc.org/