RKG

Innstikkpermer

Innstikkpermer

En innstikkperm, er enkelt forklart, en plastperm med påsveisede lommer i front, rygg og bakside. Lommene kan benyttes til innstikk av trykksaker eller print. Sluttbruker lager sitt eget design.

Spesialvarianter leveres på ordre!

Spesialvarianter av innstikkpermer kan være:

  • Avvikende format fra standard A3, A4 og A5

  • Andre foliefarger enn standard hvit

  • Spesiallommer ønskes på innsider

  • Spesiallommer ønskes på omslagssider

  • Permen ønskes levert med trykksak innbakt

* Alle foliekanter er fiksert med sveisesøm