RKG

Om oss

om oss

Fasade2 RKG kopi.jpg

historien

RKGrafisk startet sin virksomhet i 1968 av Erik Nyhus. Ideen var å bruke sin egen fagkunnskap på markedsføring og reklame til å gi gode råd. Målet var å hjelpe kundene til å få mest mulig igjen for sitt reklamebudsjett. RKGrafisk utviklet dette konseptet videre til også å omfatte produksjon av papirbasert reklame. Tidlig ble det klart at gode løsninger og høy kvalitet vant frem hos våre kunder. Med fokus på fagkunnskap, investeringer i den beste og nyeste teknologi, resulterte i at vi leverte komplette produkter med den beste kvaliteten i gode økonomiske rammer. Målet var å formidle budskap på en så god måte at det skulle øke merverdien for våre kunder. Høsten 2018 ble Neptun Tecofa AS og Grafix Ferdiggjøring innfusjonert i selskapet og fremstår i dag som “Det grafiske hus”.

Neptun Tecofa ble i sin tid etablert på midten av 50-tallet og har siden starten drevet med produksjon av sveiste, limte og stansede produkter. Typiske produker fra Neptun har vært alle typer ringpermer, menyer, plastlommer/hylser, musematter og emballasje. Neptuns tanke har alltid vært - kan det lages - lager vi det. I alle fall om det skal produseres i plast, papp eller papir.

Grafix Ferdiggjøring har også lang fartstid innen sitt område. Grafix er en ferdiggjøringsbedrift og håndterer alt av etterarbeide av trykksaker. Falsing, samling, stifting, skjæring, stansing, liming etc. I tillegg til logistikk for sine kunder.

Forretningsidé

RKGrafisk har som mål å skape merverdi for sine kunder ved å formidle budskap med den høyeste kvaliteten.

Visjon

Vårt mål er fornøyde kunder. Vi skal nå dette målet ved å gi trygghet og service gjennom godt samarbeid.

Kunnskap

Dette er grunnleggende for å formidle budskap på en best mulig måte. Det er viktig for oss å erkjenne at kunnskap er ferskvare, noe som må tilegnes i et miljø med lyst til læring og utvikling. Vår kompetanse gir grunnlag for godt samarbeid og levering av de beste produkter.

Verdier

Det er viktig for oss å fortelle om vårt arbeid for sunne verdier i vår virksomhet. Dette er drivkraften for vår fremstilling av gode produkter. Noen av våre viktigste verdier er hjelpsomhet, ærlighet, tilgjengelighet og at vi er til å stole på.

Samarbeid

Vårt arbeid med å bygge gode relasjoner i det langsiktige arbeid. Vi skal lytte til våre samarbeidspartnere og med vår kompetanse kunne gi de beste råd for en riktig beslutning.

Personlig kontakt

Gjennom våre personlig kontakter er vår intensjon å skape gode menneskelige relasjoner til våre samarbeidspartnere.

Økonomi

Vi har gjennom flere tiår bygd opp en god økonomi. Dette gir oss handlefrihet og mulighet til å investere i fremtiden. Trippel AAA er vårt varemerke.

Miljø

Vårt miljøarbeid resulterte i at bedriften ble svanemerket i 2005. Dette arbeidet er hele tiden i utvikling og følges opp med sertifisering.

Fremtiden

Vår fremtid skaper vi selv ved å tenke på nye produkter, maskiner og løsninger som er bra for våre kunder. Vår siste sammenslåing av RKGrafisk og Neptun Tecofa bekrefter dette. Nå er det ikke bare trykk på papir som gjelder. Se vår produktguide på alt vi kan gjøre.

Vår nyeste investering i trykkmaskin av siste teknologi gir oss også en fordel. Her trykker vi tørt ut på papiret som igjen gir mulighet til videre ferdiggjøring uten at det går utover kvaliteten.

Resepsjon RKG kopi.jpg