RKG

Tidsskrifter

Tidsskrifter

Våre tidsskrifter er ofte for foreninger og organisasjoner. Her er det tett kontakt med redaksjon når det gjelder utvikling av bladene. Valg av papir, format og ellers andre ting som gir en god gevinst til våre kunder. Vi bruker vårt Svanemerke for å bekrefte at miljø er satt i fokus. Med 3 skiftordning og tørt ut på papiret så klarer vi veldig hurtig levering når det er behov for det.